PROFIL: Aleksandra Pospiszyl

Florida Project, The (2017)

Lodu dla ludu! Jest rok 2011, Manhattan. Protestujący wykrzykują hasła: „Jesteśmy 99 procentami” i „Nie ma wolności politycznej bez sprawiedliwości ekonomicznej”. Tak wyglądała okupacja Wall Street, mekki nowojorskiej finansjery. Ludzie wyszli na ulice; dotknął...