Snake Plissken (Ucieczka z Nowego Jorku)

Zobacz również: