Czarnobyl. Reaktor strachu / Chernobyl Diaries (2012)

Zobacz również: