Malowany welon / Painted Veil, The (2006)

Zobacz również: