Lot nad kukułczym gniazdem / One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975)

Zobacz również: