Dionizyjskość i Apollińskość współczesna. „Fight Club” jako opowieść o dualizmie ludzkiej natury.

Zobacz również: